5. cyklus
jarních endokrinologických seminářů

Pozvánka

Společnost Merck spol. s r.o. si Vás dovoluje pozvat na 5. cyklus jarních endokrinologických seminářů. Odborné vzdělávací semináře se konají pod záštitou III. interní kliniky VFN a 1. LF UK, Praha a České endokrinologické společnosti.

Odborný garant:


prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.
předseda České endokrinologické společnosti ČLS JEP
III. interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha

Lektoři:


prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., III. interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha
prof. MUDr. Jan Čáp, CSc., IV. interní hematologická klinika Fakultní nemocnice v Hradci Králové
prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D., přednosta Fingerlandova ústavu patologie Fakultní nemocnice v Hradci Králové
MUDr. Richard Stejskal, Lékařské centrum Václavka, Praha

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK.
Účast na akci bude v rámci systému postgraduálního vzdělávání ohodnocena kredity pro lékaře.