6. cyklus
jarních endokrinologických seminářů

Pozvánka

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK.
Účast na akci bude v rámci systému postgraduálního vzdělávání ohodnocena kredity pro lékaře.

Akce se koná pod záštitou II. interní kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a České endokrinologické společnosti

Odborný garant:


prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.

předseda České endokrinologické společnosti ČLS JEP
II. interní klinika FNKV a 3. LF UK Praha

Lektoři:


prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.
doc. MUDr. Jan Jiskra, Ph.D.
doc. Ing. Radovan Bílek, CSc.
MUDr. Richard Stejskal

Časový harmonogram:


16.30 - 17.00 hod. - Registrace
17.00 - 18.45 hod. - Odborný program, diskuse
18.45 - 19.30 hod. - Ukončení vzdělávacího programu, občerstvení