9. CYKLUS
endokrinologických
seminářů


28. 1. 2020

Plzeň

Vienna House
U Prazdroje 2720
Plzeň

6. 2. 2020

Praha

Autoklub ČR
Opletalova 29
Praha 1

12. 2. 2020

Brno

Hotel Continental
Kounicova 680
Brno

26. 2. 2020

Olomouc

BEA Centrum
Kosmonautů 1288
Olomouc

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

děkujeme za vaši účast na 9. cyklus endokrinologických seminářů.
Semináře se letos konaly už v lednu a únoru a to v Praze, Brně, Plzni a Olomouci.
9. cyklus endokrinologických seminářů se konal pod odbornou záštitou České endokrinologické společnosti ČLS JEP. Semináře jsou zařazeny v registru vzdělávacích akcí ČLK a účast na seminářích je ohodnocena kreditními body pro lékaře.
Na seminářích svá sdělení přednesli pan prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., MBA., pan prof. MUDr. Petr Vlček, CSc., MHA a pan prof. MUDr. Jan Čáp, CSc.


Termíny

Těšíme se s opět na viděnou v roce 2021.

Odborný program
Endokrinologické nežádoucí účinky imunomodulační terapie

prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., MBA

Odborný garant

předseda České endokrinologické společnosti ČLS JEP,
přednosta III. interní kliniky - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze

Klinické využití molekulární genetiky u tyreopatií

prof. MUDr. Petr Vlček, CSc., MHA

Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN v Motole

Sporné indikace k terapii tyroxinem

prof. MUDr. Jan Čáp, CSc.

IV. interní hematologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové

Časový harmonogram

16:30 - 17:00 Registrace na seminář
17:00 - 19:30 Odborný program, diskuze
19:30 - 20:30 Závěr, výdej certifikátů, občerstvení

Přednášky z loňského cyklu endoseminářů v PDF formátu naleznete na webovém portále MEDIMERCK
V případě, že na portál přistupujete poprvé je nutné se nejprve zaregistrovat.

Přihlásit/Registrovat


Kredity

Odborná vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu č. 16.
Akce je zapsána v centrálním registru akcí ČLK.
Účast na vzdělávací akci je v rámci systému postgraduálního vzdělávání oceněna 3 kreditními body pro lékaře.
Každý účastník obdrží po skončení vzdělávací akce osvědčení (certifikát) o účasti na akci.
Vzdělávací akce je určena pro zdravotnické odborníky.

Další podobné vzdělávací akce v roce 2020

Endokrinopatie a diabetes mellitus v těhotenství

II. ročník mezioborového semináře se bude konat 18. 3. 2020 v Praze.
Více informací naleznete:

www.graviseminare.cz


1. ročník multioborových seminářů

Nový projekt vzdělávacích seminářů. Semináře se budou konat od března do června 2020 a zastaví se za vámi v 10 městech po celé republice.
Více informací naleznete:

www.multiseminare.cz


Kontakty

Organizační a technické zajištění:

PHARMA Product Management s.r.o.
Havlíčkova 294/3, 500 02 Hradec Králové
Tel.: 777 753 360, E-mail: info@pharma-pm.cz

Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme s realizací Vaší registrace a zodpovíme Vaše dotazy.